-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 16/04/2021
CBTT Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS.

Chi tiết tại đây.

Các tin khác
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. (15/04/2021)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (19/03/2020)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2020 TT. (10/03/2020)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2020. (04/03/2020)
Tài liệu CBTT về hồ sơ gửi Cổ Đông cùa PITCO (28/02/2020)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (11/04/2019)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2019. (26/03/2019)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (22/03/2019)
Thông báo đề cử ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) (22/03/2019)
Thông báo của SGDCK TP.HCM về việc thay đổi nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2019 (07/03/2019)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology