-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 26/03/2019
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2019.

 Vào lúc 8h30, 11 tháng 4 năm 2019, tại Phòng hội trường Văn phòng Công ty , số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Petrolimex sẽ tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

 
 Các tài liệu phục vụ Đại Hội được đăng tải bên dưới, Quý Cổ Đông có thể download về để sử dụng.


1. Chương trình Đại Hội;
Chi tiết tại đây.


2 Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Chi tiết tại đây.

 

3.Quy định thể lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kì IV (2019-2024); Chi tiết tại đây.

 

4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Chi tiết tại đây.


5. Báo cáo tài chính tóm tắt 2018
; Chi tiết tại đây.


6.
Báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm kì III (2014-2019) của Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Petrolimex; Chi tiết tại đây.

 

7. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP XNK Petrolimex năm 2018, nhiệm kì 2014-2018 và phương hướng nhiệm kì 2019-2023; Chi tiết tại đây.


8. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Chi tiết tại đây.

 

9. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty CP XNK Petrolimex; Chi tiết tại đây.

 

10. Báo cáo về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát năm 2018. Chi tiết tại đây.


11.
Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và trả lương, thù lao thành viên Ban Kiểm Soát năm 2019; Chi tiết tại đây.

 

12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; Chi tiết tại đây.

 

13. Tờ trình về sáp nhập công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần XNK Petrolimex; Chi tiết tại đây.

 

14. Dự thảo hợp đồng sáp nhập. Chi tiết tại đây.

 

15. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ. Chi tiết tại đây.

 

16.Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán. Chi tiết tại đây.

 

File tổng hợp Các tài liệu phục vụ Đại Hội ở trên tại đây.

Các tin khác
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (22/03/2019)
Thông báo đề cử ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) (22/03/2019)
Thông báo của SGDCK TP.HCM về việc thay đổi nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2019 (07/03/2019)
Thông báo của SGDCK TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (28/02/2019)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018 (bổ sung) (03/12/2018)
Thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 (30/11/2018)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018. (27/11/2018)
Thông báo họp, Giáy ủy quyền, Phiếu đăng ký tham dự (22/11/2018)
Nghị Quyết v/v Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2018 (29/10/2018)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (19/04/2018)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology