-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 28/02/2020
Tài liệu CBTT về hồ sơ gửi Cổ Đông cùa PITCO

 Chi tiết tại đây.

Các tin khác
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (11/04/2019)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2019. (26/03/2019)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (22/03/2019)
Thông báo đề cử ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) (22/03/2019)
Thông báo của SGDCK TP.HCM về việc thay đổi nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2019 (07/03/2019)
Thông báo của SGDCK TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (28/02/2019)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018 (bổ sung) (03/12/2018)
Thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 (30/11/2018)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018. (27/11/2018)
Thông báo họp, Giáy ủy quyền, Phiếu đăng ký tham dự (22/11/2018)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology