-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Các tin khác
Thông báo của SGDCK TP.HCM về việc thay đổi nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2019 (07/03/2019)
Thông báo của SGDCK TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (28/02/2019)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018 (bổ sung) (03/12/2018)
Thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 (30/11/2018)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018. (27/11/2018)
Thông báo họp, Giáy ủy quyền, Phiếu đăng ký tham dự (22/11/2018)
Nghị Quyết v/v Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2018 (29/10/2018)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (19/04/2018)
Tờ trình về nhân sự và bổ xung thành viên HĐQT (13/04/2018)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2018. (04/04/2018)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology