-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 04/03/2020
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2020.

Chi tiết tại đây.

Các tin khác
Tài liệu CBTT về hồ sơ gửi Cổ Đông cùa PITCO (28/02/2020)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (11/04/2019)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2019. (26/03/2019)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (22/03/2019)
Thông báo đề cử ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) (22/03/2019)
Thông báo của SGDCK TP.HCM về việc thay đổi nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2019 (07/03/2019)
Thông báo của SGDCK TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 (28/02/2019)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018 (bổ sung) (03/12/2018)
Thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 (30/11/2018)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018. (27/11/2018)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology