-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 22/11/2018
Thông báo họp, Giáy ủy quyền, Phiếu đăng ký tham dự

Thông báo họp, Giáy ủy quyền, Phiếu đăng ký tham dự

Các tin khác
Nghị Quyết v/v Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2018 (29/10/2018)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (19/04/2018)
Tờ trình về nhân sự và bổ xung thành viên HĐQT (13/04/2018)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2018. (04/04/2018)
Thông báo ứng cử thành viên HĐQT (27/03/2018)
Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 (27/03/2018)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (28/02/2018)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (06/02/2018)
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. (19/04/2017)
Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. (19/04/2017)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology