-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 03/12/2018
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018 (bổ sung)

Chương trình Đại Hội.

Tờ trình sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập.

Dự thảo nghị quyết Đại Hội.

Các tin khác
Thông báo bổ sung nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 (30/11/2018)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018. (27/11/2018)
Thông báo họp, Giáy ủy quyền, Phiếu đăng ký tham dự (22/11/2018)
Nghị Quyết v/v Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2018 (29/10/2018)
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (19/04/2018)
Tờ trình về nhân sự và bổ xung thành viên HĐQT (13/04/2018)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2018. (04/04/2018)
Thông báo ứng cử thành viên HĐQT (27/03/2018)
Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 (27/03/2018)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (28/02/2018)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology