-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 28/02/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chi tiết tại đây

Các tin khác
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (06/02/2018)
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. (19/04/2017)
Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. (19/04/2017)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2017. (07/04/2017)
Công Bố Thông Tin Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 (05/04/2017)
Thông Báo Mời Họp Dại Hội Đồng Cổ Đông 2017 (05/04/2017)
Biên bản Đại Hội Cổ Đông Năm 2016 (26/04/2016)
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 (26/04/2016)
Tờ trình nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát (21/04/2016)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2016 (11/04/2016)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology