-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Các tin khác
Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 (27/03/2018)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (28/02/2018)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (06/02/2018)
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. (19/04/2017)
Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. (19/04/2017)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2017. (07/04/2017)
Công Bố Thông Tin Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 (05/04/2017)
Thông Báo Mời Họp Dại Hội Đồng Cổ Đông 2017 (05/04/2017)
Biên bản Đại Hội Cổ Đông Năm 2016 (26/04/2016)
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 (26/04/2016)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology