-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
Ngày đăng: 04/04/2018
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2018.

 Vào lúc 8h30, 18 tháng 4 năm 2018, tại Phòng hội trường Văn phòng Công ty , số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Petrolimex sẽ tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

 
 Các tài liệu phục vụ Đại Hội được đăng tải bên dưới, Quý Cổ Đông có thể download về để sử dụng.

1. Chương trình Đại Hội;
Chi tiết tại đây.


2. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
Chi tiết tại đây.


3.
Báo cáo tài chính tóm tắt; Chi tiết tại đây.


4.
Báo cáo tình hình quản lý Công ty năm 2017 của Hội đồng Quản trị; Chi tiết tại đây.

 

5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động và kết quả giám sát năm 2017; Chi tiết tại đây.


6. Báo cáo quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017;
Chi tiết tại đây.


7. Tờ trình về kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2018;
Chi tiết tại đây.


8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018;
Chi tiết tại đây.

 

9. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty; Chi tiết tại đây.

 

9.1 Dự thảo điều lệ; Chi tiết tại đây.

 

9.2 Dự thảo Quy chế quản trị công ty; Chi tiết tại đây.

 

10. Thể lệ biểu quyết; Chi tiết tại đây.


11. Thể lệ bầu cử; Chi tiết tại đây.

 

12. Dự thảo nghị quyết đại hội; Chi tiết tại đây.

 

13. Thông báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT; Chi tiết tại đây.

 

13.1 Thư ứng cử HĐQT; Chi tiết tại đây.

 

13.2 Giấy ủy quyền ứng cử HĐQT; Chi tiết tại đây.

 

13.3 SYLL ứng cử 2018; Chi tiết tại đây.

 

14. Báo cáo tài chính kiểm toán 2017; Chi tiết tại đây.

 

File tổng hợp Các tài liệu phục vụ Đại Hội ở trên tại đây.

Các tin khác
Thông báo ứng cử thành viên HĐQT (27/03/2018)
Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 (27/03/2018)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (28/02/2018)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (06/02/2018)
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. (19/04/2017)
Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. (19/04/2017)
Tài liệu phục vụ Đại Hội Cổ Đông năm 2017. (07/04/2017)
Công Bố Thông Tin Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017 (05/04/2017)
Thông Báo Mời Họp Dại Hội Đồng Cổ Đông 2017 (05/04/2017)
Biên bản Đại Hội Cổ Đông Năm 2016 (26/04/2016)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology