-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> THÔNG TIN CÔNG BỐ >> THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ngày đăng: 05/05/2021
Xác nhận thay đổi nội dung Giấy phép kinh doanh : bổ sung ngành hàng bán lẻ xăng dầu.

Chi tiết tại đây.

Các tin khác
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex - PITCO thành công. (16/04/2021)
Nội dung sửa đổi điều lệ (09/04/2021)
Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS. (06/04/2021)
Tài liệu ĐHCD 2021 (26/03/2021)
Thông báo cổ đông (26/03/2021)
CBTT về Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (19/03/2021)
CBTT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (22/02/2021)
CBTT về Thông báo nộp chậm thuế TNDN (19/02/2021)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (14/01/2021)
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết & NQ ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh KH SXKD năm 2020. (30/09/2020)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology