-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> THÔNG TIN CÔNG BỐ >> THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ngày đăng: 16/04/2021
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex - PITCO thành công.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex - PITCO đã được tổ chức thành công vào ngày 15/04/2021, tại hội trường văn phòng Công ty.

 

 

Tới dự Đại hội có đại diện các cơ quan báo chí cùng toàn thể Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông, đại diện cổ đông chiếm tỷ lệ 73,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 


Đại hội đã thông qua các văn kiện, tài liệu theo đúng chương trình đề ra.

 


Đại hội đã miễn nhiệm ông Hà Huy Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị do yêu cầu công việc và ông Mai Văn Bình – thành viên Ban kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm.

 


Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Đình Thanh và 01thành viên Ban kiểm soát là Bà Trần Thị Hường.

Các tin khác
Nội dung sửa đổi điều lệ (09/04/2021)
Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS. (06/04/2021)
Tài liệu ĐHCD 2021 (26/03/2021)
Thông báo cổ đông (26/03/2021)
CBTT về Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (19/03/2021)
CBTT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (22/02/2021)
CBTT về Thông báo nộp chậm thuế TNDN (19/02/2021)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (14/01/2021)
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết & NQ ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh KH SXKD năm 2020. (30/09/2020)
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông (11/09/2020)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology