-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> THÔNG TIN CÔNG BỐ >> THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ngày đăng: 19/03/2021
CBTT về Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Chi tiết tại đây.

Các tin khác
CBTT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (22/02/2021)
CBTT về Thông báo nộp chậm thuế TNDN (19/02/2021)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (14/01/2021)
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết & NQ ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh KH SXKD năm 2020. (30/09/2020)
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông (11/09/2020)
Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (19/08/2020)
Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (18/08/2020)
Quyết định đổi tên phòng Kinh doanh 1 (01/08/2020)
Quyết định thành lập phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu (01/08/2020)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020 (09/07/2020)

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology