-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> THÔNG TIN CÔNG BỐ >> THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ngày đăng: 19/04/2023
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex thành công.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex - PITCO đã được tổ chức thành công vào ngày 19/04/2023, tại hội trường văn phòng Công ty.


Tới dự Đại hội có đại diện các cơ quan báo chí, quý vị khách mời cùng toàn thể Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty.


Đại hội đã thông qua các văn kiện, tài liệu theo đúng chương trình đề ra.