-
TRANG CHỦ GIẢI THƯỞNG THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> THÔNG TIN CÔNG BỐ >> THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ngày đăng: 23/03/2020
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX THÀNH CÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex - PITCO đã được tổ chức thành công vào ngày 19/03/2020, tại hội trường văn phòng Công ty.


Tới dự Đại hội có đại diện Công ty TNHH Kiểm toán  Nam  Việt , đại diện các cơ quan báo chí  cùng toàn thể Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông, đại diện cổ đông chiếm tỷ lệ 79,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


Đại hội đã thông qua các văn kiện, tài liệu theo đúng chương trình đề ra.


Năm 2019 nhận định thị trường tiếp tục biến động, giá cả hàng hóa cơ bản tiếp tục sụt giảm và đánh giá vẫn còn rủi ro lớn nên chủ trương của Công ty tập trung kiểm soát rủi ro và triển khai các hoạt động kinh doanh ở kịch bản xu hướng giá giảm, ngoài ra tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho,…. Các yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm, kim ngạch xuất nhập khẩu và doanh thu đều không hoàn thành kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 11.5 tỷ đồng. 


Năm 2020 được dự báo vẫn còn tiếp tục khó khăn với PITCO, Đại hội đã thông qua kế hoạch thận trọng với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 7,5 tỷ đồng. Với sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông, sự hỗ trợ của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cùng với quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2020.


Đại hội đã miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Văn Hải – thành viên Ban kiểm soát do yêu cầu công việc.


Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Đình Tuyết và 01 thành viên Ban kiểm soát là Bà Trần Thị Lan. Hội đồng quản trị đã bầu ông Trần Đình Tuyết giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty. Ông Trần Đình Tuyết là người có kinh nghiệm quản lý, điều hành và đã có 10 năm làm Phó giám đốc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh.


Các hình ảnh tại Đại hội

 
 
 

 

 

 Ông Nguyễn Quang Tuấn chúc mừng Tân Chủ tịch HĐQT Trần Đình Tuyết

   

Ông Nguyễn Quang Tuấn chúc mừng  Tân ủy viên Ban kiểm soát Trần Thị Lan

  

 

 

 

Các tin khác

Bản quyền thuộc về PITCO
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Địa chỉ: 54-56, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
Tel: 028 3838 3400 - Fax: 028 3838 3500
Email: pitco@pitco.com.vn - Web: www.pitco.com.vn
Thiết kế website bởi VCA Technology